תקנון יום הולדת


לרגל יום הולדתך, הנך זכאית לסך של 100 ₪ מתנה ברכישת מוצר אחד ובנוסף 50% הנחה על יתר המוצרים באותה העסקה.

•    הטבת יום ההולדת ניתנת למימוש פעם אחת כנגד הצגת מסרון בתוקף בצירוף תעודה מזהה.
•    ההטבה ניתנת למימוש במהלך התקופה המפורטת; החל מהחודש הקודם לחודש הקאלנדרי בו חל יום ההולדת, ועד לחודשיים לאחר תום חודש יום ההולדת בלבד.
•    ההטבה איננה ניתנת להעברה ו/או לצבירה.
•    ההטבה ניתנת למימוש על המלאי הקיים בחנות עת מימושה בלבד.
•    ההטבה ניתנת למימוש בעסקה אחת, כאשר הטבת 100 ₪ תינתן בגין המוצר בעל העלות הגבוהה באותה העסקה.
•    בנוסף, הנחה של 50% תינתן בגין יתר המוצרים באותה העסקה, כמות המוצרים הניתנים לרכישה עם ההטבה של 50% איננה מוגבלת.
•    במקרה של החזרת מוצר שנרכש ב"הטבת יום הולדת" ובכפוף להוראות תקנון החברה, הלקוחה תזוכה לפי חלקו היחסי של המוצר בעסקה, קרי הזיכוי יעמוד על סכום זהה למחיר ששולם בפועל עבור המוצר.
•    אין כפל מבצעים.
•    קבלת ו/או מימוש ההטבה נתונה לשיקול דעתה של החברה וכן, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את משך ההטבה בכל עת.
•    כמו כן, מימוש ההטבה הינו בכפוף לתקנון החברה אשר הינה רשאית לערוך בו שינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ולא תהיה למי מהמשתתפים ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או  תביעה כלפי החברה.
•    למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון  1-700-700-345